Начало  
Патрон на училището История на училището Училищни новини Училищен Химн Електронен дневник

Clock


Информация
  Учебен план
  Учебници
  Училищна Библиотека
  Седмично разписание
  Прием на ученици
  Извънкласни дейности
  Дарители
Ученически постижения
  Математика
  Информатика
  Български език и Л-ра
  Физика
  Биология и география
  Химия
  Изобразително изкуство
  Физическо възп. и спорт
Персонал и ученици
  Ръководство
  Педагогически персонал
  Непедагогически персонал
  Ученици

Непедагогически персонал

 
ИМЕ , ПРЕЗИМЕ , ФАМИЛИЯ
 
Специалност
 
образование
 
Длъжност
В ОУ ”ХР.
Смирненски” от:

1

Генка Динева Добрева

Счетоводна отчетност

ВФСИ „Д. А. Ценов” гр.Свищов

гл. счетоводител

2000г.

 

2

 

Тонка Петрова Колева

Икономист-счетоводител

ИТ "Г.С.Раковски"-      гр. Ямбол

касиер

 2009г.

3

Юлиана Николаева Христова

Мениджър

Тракийски университет

гр. Стара Загора

ЗАТС
2010г.

4

Калина Стоянова Стоянова

Мениджър

ВУАРР

гр.Пловдив

 домакин

2011г.

5

Божанка Стоянова Костова

 

средно специално

ПТУ по текстил гр.Ямбол

чистач

1999г.

6

Жана Димитрова Илиева

 

средно специално

ИТ "Г.С. Раковски"

гр.Ямбол

чистач

2011г.

7

Мата Ганчева Данкова

 

средно общо

ПГ “ Васил Левски”

чистач

1999г.

8

Мильо Господинов Милев

 

основно

"Иван Вазов"-Ямбол

огняр

2011г.

 

 © 2007 Официален уебсайт на ОУ "Христо Смирненски" - Ямбол | Начало | За Контакти | Галерия