Начало  
Патрон на училището История на училището Училищни новини Училищен Химн Електронен дневник

Clock


Информация
  Учебен план
  Учебници
  Училищна Библиотека
  Седмично разписание
  Прием на ученици
  Извънкласни дейности
  Дарители
Ученически постижения
  Математика
  Информатика
  Български език и Л-ра
  Физика
  Биология и география
  Химия
  Изобразително изкуство
  Физическо възп. и спорт
Персонал и ученици
  Ръководство
  Педагогически персонал
  Непедагогически персонал
  Ученици

Учебници

клас Учебник Автор Издателство Забележка
І Буквар Попов и др. "Просвета-СофияАД"  
Читанка Цанев "Просвета-СофияАД"  
Математика Манова "Просвета-СофияАД"  
Изобр.изкуство Димитров и др "Просвета-СофияАД"  
Роден край Владова "Булвест 2000"ООД  
Домашен бит и техн. Витанов и др "Просвета-СофияАД"  
Музика Калоферова  "Просвета-СофияАД"  
Математика Манова "Просвета-СофияАД" ЗИП
Бълг.език Попов и др. "Просвета-СофияАД" ЗИП
Англ.език-Hello Грозданова "Просвета-СофияАД" ЗИП
       
ІІ Читанка Попов "Просвета-СофияАД"  
Български език Танкова и др. "Просвета-СофияАД"  
Математика Манова "Просвета-СофияАД"  
Околен свят Василева "Просвета-СофияАД"  
Домашен бит и техн. Николова "Бит и техника"  
Изобр.изкуство Димитров  "Просвета-СофияАД"  
Музика Калоферова  "Просвета-СофияАД"  
Англ. език-Hello! Колева "Просвета-СофияАД"  
Български език Танкова и др. "Просвета-СофияАД" ЗИП
Математика Манова "Просвета-СофияАД" ЗИП
       
ІІІ Български език Танкова и др. "Просвета-СофияАД"  
Читанка Танкова и др. "Просвета-СофияАД"  
Математика Манова и др. "Просвета-СофияАД"  
Човекът и прир. Найденова и др. "Просвета-СофияАД"  
Човекът и общест. Радева  и др. "Просвета-СофияАД"  
Музика Калоферова "Просвета-СофияАД"  
Изобр.изкуство Димитров и др. "Просвета-СофияАД"  
Домашен бит и техн. Т.Николова и .. "Бит и техника"  
Англ.език-Hello! Н.Георгиева "Просвета-СофияАД"  
Бълг.език Танкова и др. "Просвета-СофияАД" ЗИП
Математика Манова и др. "Просвета-СофияАД" ЗИП
       
ІV Читанка Танкова,Р.и др "Просвета-СофияАД"  
Бълг.език Танкова,Р.и др. "Просвета-СофияАД"  
Математика Манова,А. и др. "Просвета-СофияАД"  
Човекът и обществ. Радева,М.и др. "Просвета-СофияАД"  
Човекът и прир. Максимов,М "Булвест 2000"ООД  
Музика Калоферова,Г. "Просвета-СофияАД"  
Изобр.изкуство Димитров,Д.и др. "Просвета-СофияАД"  
Дом.бит и техн. Николова,Т. "Бит и техника"  
Англ. език-Hello! Колева,Е. и др. "Просвета-СофияАД"  
Математика Манова,А. и др. "Просвета-СофияАД" ЗИП
       
V Български език Васева "Просвета-СофияАД"  
Литература Алб.Хранова "Просвета-СофияАД"  
Математика Паскалев ЕТ"Архимед-П.П."  
Човекът и природата Кабасанова "Просвета-СофияАД"  
География и иконом. Р.Пенин "Булвест 2000"ООД  
История и цивилиз. Р.Гаврилова "Просвета-СофияАД"  
Информ.технологии Ивайло Иванов "Нова звезда"  
Музика В.Сотирова "Просвета-СофияАД"  
Англ.език"Hello" Д.Петкова и др. "Просвета-СофияАД"  
Изобр.изкуство П.Цанев и др. "Просвета-СофияАД"  
Дом.техника и икон. Ц.Йолова и др. ИК"Анубис"ООД  
       
Български език Т.Бояджиев и др. ИК"Анубис"ЕООД  
Математика Аргирова ИК"Анубис"ЕООД  
География Пенин "Булвест-2000"ООД  
Природознание Гроздев "Булвест-2000"ООД  
Биология Кабасанова "Гея Либрис"  
Литература Матеева "Просвета"  
Музика Гайтанджиев "Булвест-2000"ООД  
История Лалков "Просвета"  
Изобр.изкуство-кн.. Др.Немцов и др. "Булвест-2000"ООД  
Изобр.изкуство-алб. К.Димчев  и др. "Булвест-2000"ООД  
Английски език Venture-2 "Тилиа"  
Труд и техника В.Георгиева и др. "Просвета"  
       
VІІ Литература  М.Цанева ИК"Анубис"ЕООД  
Български  език  Т.Бояджиев ИК"Анубис"ЕООД  
Математика Здр. Паскалева ЕТ"Архимед-ПП"  
Биология Ц.Пешев  и др. "Булвест"  
Физика В. Караиванов "Просвета"  
Химия М.Павлова и др.. "Педагог-6"  
География Милкова ЕТ"Д.Убенова"  
История Цветански "Сиела софт  паблишинг"  
Музика П.Минчева "Просвета-София "АД  
Изобр.изкуство Димчев "Планета-3"ООД  
Английски език Venture-3 "Тилиа"ООД  
Труд и техника Йолова и др. "Просвета-София "АД  
       
VІІІ Бълг.език Димчев "Булвест"  
Литература В.Стефанов ИК"Анубис"ЕООД  
Математика Ч.Лозанов и др. ИК"Анубис"ЕООД  
История Г.Казаков и др. ИК"Анубис"ЕООД  
География П.Лазаров и др. ИК"Анубис"ЕООД  
Физика Хр.Попов и др. "Просвета-София "АД  
Химия Л.Боянова  и др. "Просвета-София "АД  
Биология Б.Пирьова и др. ИК"Гея Либрис"  
Музика К.Беливанова и др. "Просвета-София "АД  
Английски език В.Деспотова  и др. "Просвета-София "АД  
Изобр.изкуство 7-8 Др.Немцов и др. "Планета-3"ООД  
Техническо чертане Божилов,А. "Техника"  
       

 © 2007 Официален уебсайт на ОУ "Христо Смирненски" - Ямбол | Начало | За Контакти | Галерия