Начало
Патрон на училището История на училището Училищни новини Училищен Химн Електронен дневник

Clock


Информация
  Учебен план
  Учебници
  Училищна Библиотека
  Седмично разписание
  Прием на ученици
  Извънкласни дейности
  Дарители
Ученически постижения
  Математика
  Информатика
  Български език и Л-ра
  Физика и химия
  Биология и география
  Изобразително изкуство
  Физическо възп. и спорт
Персонал и ученици
  Ръководство
  Педагогически персонал
  Непедагогически персонал
  Ученици

Физика

Преподавател: Мария Сотирова

2006 – 2007 г.

1. Калоян Руменов Сивков – VII “в” клас – I-во място на олимпиадата по физика – областен кръг, проведен на 23.03.2006 г. в ОУ “Климент Охридски” – гр. Ямбол

Химия

                                                         Преподавател: Ваня Тенева

                                                                     2008/2009 г.

     Областен  кръг  на олимпиада по химия и опазване на околната среда

1. Станимир Костадинов Балджиев 7а кл. - I място

2.Мартина Тонева Гинева 7а кл. - II място

3.Даниел Красимиров Косев 7а кл. - III място

4.Борислава Асенова Борисова 7а кл.- III място

5.Стефка Стоянова Стоянова 7а кл.- VI място

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 © 2007 Официален уебсайт на ОУ "Христо Смирненски" - Ямбол | Начало | За Контакти | Галерия