Начало
Патрон на училището История на училището Училищни новини Училищен Химн Електронен дневник

Clock


Информация
  Учебен план
  Учебници
  Училищна Библиотека
  Седмично разписание
  Прием на ученици
  Извънкласни дейности
  Дарители
Ученически постижения
  Математика
  Информатика
  Български език и Л-ра
  Физика
  Биология и география
  Химия
  Изобразително изкуство
  Физическо възп. и спорт
Персонал и ученици
  Ръководство
  Педагогически персонал
  Непедагогически персонал
  Ученици

История на училището

        ОУ “Христо Смирненски” съществува от 01 септември 1963 година като прогимназия, а от 15 септември 1979 година то е обявено за основно. Много години нашето училище с достойнство отстоява имиджа си на модерно учебно заведение с традиции и новаторство. В този смисъл не е случаен девизът ни “Конкуренция, развитие, успех!”.
         Началото е поставено с 948 ученика, разпределени в 25 паралелки, с 44 учители, ръководени в продължение на 25 години от даровития и уважаван поколения наред педагог г-н Георги Кънев.
         Мисията на ОУ “Христо Смирненски” е да развива талантите и способностите на младите хора, за да бъдат успешни и конкурентноспособни в живота. Екип от висококвалифицирани и  мотивирани преподаватели работи всеотдайно за постигане на отлични резултати в учебно-възпитателния процес. Всички учители са с висше образование, като много от тях са носители  на втора квалификационна степен. Доказателство за престижа на училището е и фактът, че бивши наши ученици в настоящия момент са преподаватели в ОУ “Христо Смирненски”.
         Утвърдена традиция е възпитаниците на ОУ “Христо Смирненски” да завоюват призови места в олимпиадите по математика, физика, биология, български език и литература. Множат се изявите по изобразително изкуство, спорт. Ежегодно се увеличава броят на учениците, постъпили с конкурсни изпити след седми клас.
         Училището разполага със специализирани кабинети, две компютърни зали, физкултурен салон, библиотека.
 Най – важните събития в историята  на ОУ” Христо Смирненски” Ямбол

На 1 IX 1963г. с решение на ИК на ОНС се създава Прогимназия ”Христо Смирненски”

На 15IX 1979г. ОУ ”Христо Смирненски става основно училище.

            През 1984/85г. 1266 ученици, разпределени в 41 паралелки и 6 полуинтернатни групи, Обслужвани от 65 учители и 15 - помощен персонал. Сградата  е предоставена  на ОУ ”Христо Смирненски” Ямбол. Реконструирани и новоизградени: плочникът пред сградата, асфалтиране на спортната площадка и задния двор, съвременна оградна стена по ул. ”Г. Димитров”. Оформят се нови паркови площи, поставя се нов павилион за закуски. Нова библиотека  с читалня и хранилище. Методичен кабинет и нов лекарски кабинет.
            Изяви на ученици от 1980г. до 1988г. Математика - първенец в републиканските конкурси - Мариана Маркова VII – ж  клас; спорт - з.м.с.Боянка Ангелова, з.м.с.Димитър Минчев, майстори на спорта - Антоанета Костова VII-б клас.
            До 1988г. училището са завършили 4985 ученика.
            На учредително събрание 18.09.1963г. се изгражда съюзна организация в училището с пръв председател Цвета Попова.
            В началото на 1965г. под ръководството на Георги Нойков се създава вокална група от учители. През май 1966г. същата завоюва званието “Отличник”.
            Пръв председател на комисията по професионално-творческите въпроси е Ганка Трендафилова.
            Награди на училището:
1. 1971/72г. Почетна грамота на ЦС на БПС - за активна дейност в чест на VII конгрес на БПС.
2. 1974/75г. Грамота МО на класните ръководители, заело първо място в окръжния преглед на работата на класните ръководители.
3. 1974/75г. Грамота на ЦК на ДКМС – училище първенец във втори преглед – съревнование по лека атлетика.
4. 1975/76г. Грамота, вимпел и парична награда от окръжните органи и удостоверение със званието “Отличник” VII републикански преглед “VI петилетка”.
5. 1975/76г. Вимпел и грамота от ГК на БКП и ИК на ГНС – Ямбол – за високи учебно – възпитателни резултати в чест на XI конгрес на  БКП.
6. 197677г. Грамота и парична награда за окръжно класиране в първи етап на VII републикански преглед “VII петилетка”.
7. 1982/83г. – Училището е обявено за общински първенец в прегледа по благоустрояване и хигиенезиране.
8. 1983/84г. Грамота ОбК на ОФ – за активна работа с децата по местоживеене.
9. 1985/86г. Грамота ОСНПи ОК на СБУ – училището е първенец в окръга по успешно внедряване на челния опит.
            1998/99г. На 36години от създаването на ОУ ”Хр.Смирненски “ поста директор се поема от г-н Димитър Бояджиев. Училището започва с 37 паралелки от I  до VIII клас.
            1998/99г. На национално първенство по лека атлетика в гр.София ученикът от  VI–в клас Оник Д. Арабян печели първо място.
            1999/2000г. В Ямбол на “Европейско кенгуру” печели първо място: Мартина Радева  V-г клас, Павлина Манева VI–а клас и Ивелина Попова VII–в клас. На първо място в страната се класира Павлина Манева. Мартина Радева от V-г и Михаила Ярлийска получиха приза на училището “Ученик на годината”.
            2000/01г. На математически състезания и турнири от цялата страна в първата шестица има математици и от училището. Това са : първо място – Мартина Радева VI-г, на второ място Румен Златев VI-в, на трето място Нелиана Живкова VI-в клас.
            2000/01г. За първи път в града  учителите ни Христина Стайкова и Петър Петров организираха изложба “Компютърна графика”. Сред изложените графики мнозина от тях са на високо художествено ниво.
            2000/01г. Спортни постижения. Нина Янкова от VI-в клас първо място на национален крос “Диана”.
            2001/02г. Масово и отлично представяне на учениците ни на математически конкурс в памет на София Бочукова – значим математик от основаването на училище “Христо Смирненски”.
            2001/02г. Отново спортна изява за Райна Тенева. Трето място на републиканско първенство по лека атлетика. Същата година отбора по тенис на маса завоюва осмо място на държавно първенство в гр.Русе.
            2002/03г. Благотворителен концерт за набиране на средства за Маргарита Йовчева. Конкурс за изработване на мартеници. Чрез своя талант децата подпомогнаха дарителската кампания.
            2003/04г. Обзавеждане на езиков кабинет. Видеостена, компютър и специализиран софтуер. В същата година направен ремонт на сградата и на физкултурния салон.
            2004/05г. Спортни изяви: Първо място на отбора от пети до седми клас по колоездене. Първо място и класиране за участие в регионално съзтезание по бадмингтон – Сливен 2005г. Спортни танци  - I място  в Русе за Иван Марков и Дисимира Ангелова. Първо място регионално състезание “Млад огнеборец” Ямбол 2005г. Първо място по електротехника на учениците от V  клас.
            2005/06г. Решение на педагогическия съвет всеки първи час да започва с химна на България. Открит бе втори компютърен кабинет, шахматна зала. Награди за учители: Мария Демирева бе удостоена със златен медал с лика на Р.Ив.Колесов. Мария Попова две награди  - златен герб на Ямбол и почетно отличие “Неофит Рилски”. Юлия Търкаланова бе удостоена с почетна грамота. Традиционно състезание за училището “Любимецо мой”.


© 2007 Официален уебсайт на ОУ "Христо Смирненски" - Ямбол | Начало | За Контакти | Галерия