Начало
Патрон на училището История на училището Училищни новини Училищен Химн Електронен дневник

Clock


Информация
  Учебен план
  Учебници
  Училищна Библиотека
  Седмично разписание
  Прием на ученици
  Извънкласни дейности
  Дарители
Ученически постижения
  Математика
  Информатика
  Български език и Л-ра
  Физика
  Биология и география
  Химия
  Изобразително изкуство
  Физическо възп. и спорт
Персонал и ученици
  Ръководство
  Педагогически персонал
  Непедагогически персонал
  Ученици

                     Седмично разписание

                                       Iсрок

 

ден час/клас
понеделник 1 БЕЛ Математика- ЗИП
2 БЕЛ АЕ/ИТ/
3 ФВС БЕЛ
4 Дом бит и техника/ИК/ БЕЛ- ЗИП
5 Музика ФВС
6    
вторник 1 БЕЛ БЕЛ
2 АЕ/ИТ/ БЕЛ
3 БЕЛ АЕ/ИТ/
4 Математика Математика
5 Човекът и природата Изобраз. изк.
6    
сряда 1 БЕЛ Математика
2 БЕЛ АЕ/ИТ/
3 Математика БЕЛ
4 АЕ/ИТ/ БЕЛ
5 Човекът  и обществото Човекът и природата
6    
четвъртък

 

1 Човекът и природата Човекът и природата
2 БЕЛ БЕЛ
3 ФВС ФВС
4 Математика Математика
5 Изобраз. изк. Музика
6    
петък

 

1 Математика Човекът  и обществото
2 Математика- ЗИП БЕЛ
3 БЕЛ- ЗИП ФВС
4 АЕ/ИТ/ Дом бит и техника/ИК/
5 ФВС Математика
6 ЧК /МС/ ЧК /ПН/

 © 2007 Официален уебсайт на ОУ "Христо Смирненски" - Ямбол | Начало | За Контакти | Галерия