Начало
Патрон на училището История на училището Училищни новини Училищен Химн Електронен дневник

Clock


Информация
  Учебен план
  Учебници
  Училищна Библиотека
  Седмично разписание
  Прием на ученици
  Извънкласни дейности
  Дарители
Ученически постижения
  Математика
  Информатика
  Български език и Л-ра
  Физика
  Биология и география
  Химия
  Изобразително изкуство
  Физическо възп. и спорт
Персонал и ученици
  Ръководство
  Педагогически персонал
  Непедагогически персонал
  Ученици

Седмично разписание

             Iсрок          

ден час/клас
понеделник 1 ИИ /В. Величкова/ ЗИП-БЕЛ /Божков/
2 ИИ /В. Величкова/ ИТ /Стоянова/
3 БЕЛ /Минчева/ География /Търкаланова/
4 АЕ /Парашкевова/ Математика /Ж.Костадинова/
5 Математика /Ж.Костадинова/ ИИ /В. Величкова/
6 Човек и природа/Попова/ ИИ /В. Величкова/
вторник 1 Човек и природа/Попова// Математика /Ж.Костадинова/
2 История /Търкаланова/ АЕ /Парашкевова/
3 БЕЛ /Минчева/ История /Търкаланова/
4 АЕ /Парашкевова/ ЗИП - Математика /ЖК/
5 Математика /Ж.Костадинова/ ФВС /Христов/
6 ФВС /Христов/ БЕЛ /Р. Иванова/
сряда 1 Математика /Ж.Костадинова/ Човек и природа/Попова/
2 ЗИП - Математика /ЖК/ АЕ /Парашкевова/
3 БЕЛ /Минчева/ Музика /В. Величкова/
4 БЕЛ /Минчева/ БЕЛ /Р. Иванова/
5 АЕ /Парашкевова/ Математика /ЖК/
6 ДТИ/Колев/ ФВС /Христов/
четвъртък 1 ФВС /Христов/ Математика /ЖК/
2 Математика /Ж.Костадинова/ АЕ /Парашкевова/
3 АЕ /Парашкевова/ БЕЛ /Р. Иванова/
4 История /Търкаланова/ Човек и природа/Попова/
5 БЕЛ /Минчева/ ДТИ /Колев/
6 География /Търкаланова/ ДТИ /Колев/
петък 1 Музика /В. Величкова/ БЕЛ /Р. Иванова/
2 ЗИП-БЕЛ /Божков/ БЕЛ /Р. Иванова/
3 Човек и природа/Попова/ АЕ /Парашкевова/
4 ЗИП-математика /ЖК/ Човек и природа/Попова/
5 ДТИ /ИТ  Колев/Стоянова ЗИП - Математика /ЖК/
6 ИТ/ДТИ   Стоянова/Колев История /Търкаланова/
7 ЧК /Минчева/ ЧК /Р. Иванова/

 © 2007 Официален уебсайт на ОУ "Христо Смирненски" - Ямбол | Начало | За Контакти | Галерия