Начало
Патрон на училището История на училището Училищни новини Училищен Химн Електронен дневник

Clock


Информация
  Учебен план
  Учебници
  Училищна Библиотека
  Седмично разписание
  Прием на ученици
  Извънкласни дейности
  Дарители
Ученически постижения
  Математика
  Информатика
  Български език и Л-ра
  Физика
  Биология и география
  Химия
  Изобразително изкуство
  Физическо възп. и спорт
Персонал и ученици
  Ръководство
  Педагогически персонал
  Непедагогически персонал
  Ученици

Седмично разписание

               Iсрок

 

ден час/клас
понеделник 1 ИТ /Стоянова/ История и цивил. /Търкаланова/
2 БЕЛ /Минчева/ Математика /П. Савова/
3 Математика /П. Савова/ Музика /В. Величкова/
4 История и цивил. /Търкаланова/ БЕЛ /Р. Иванова/
5 ДТИ /Колев/ АЕ /Парашкевова/
6 ДТИ /Колев/ ФВС /Христов/
вторник 1 БЕЛ /Минчева/ ДТИ /Колев/
2 Математика /П. Савова/ ДТИ /Колев/
3 АЕ /Парашкевова/ ИТ /Стоянова/
4 Човекът и природата /Попова/ Математика /П. Савова/
5 Музика /В. Величкова/ БЕЛ /Р. Иванова/
6  ИИ /В. Величкова/ География и ик. /Търкаланова/
сряда 1 БЕЛ /Минчева/ БЕЛ /Р. Иванова/
2 БЕЛ /Минчева/ БЕЛ /Р. Иванова/
3 АЕ /Парашкевова/ Математика /П. Савова/
4 ФВС /Христов/ ЗИП Математика /П. Савова/
5 Математика /П. Савова/ Човекът и природата /Попова/
6 Човекът и природата /Попова/  ИИ /В. Величкова/
четвъртък 1 Музика /В. Величкова/ История и цивил. /Търкаланова/
2 Математика /П. Савова/ БЕЛ /Р. Иванова/
3 ЗИП Математика /П. Савова/ Човекът и природата /Попова/
4 АЕ /Парашкевова/ Математика /П. Савова/
5 География и ик. /Търкаланова/ Музика /В. Величкова/
6 БЕЛ /Минчева/ АЕ /Парашкевова/
петък 1 География и ик. /Търкаланова/ ЗИП Математика /П. Савова/
2 История и цивил. /Търкаланова/ ФВС /Христов/
3 ЗИП-БЕЛ /Божков/ ЗИП БЕЛ /Р. Иванова/
4 ЗИП Математика /П. Савова/ АЕ /Парашкевова/
5 Човекът и природата /Попова/ География и ик./Търкаланова/
6 ФВС /Христов/ Човекът и природата /Попова/
7 ЧК /Парашкевова/ ЧК /П. Савова/
 


© 2007 Официален уебсайт на ОУ "Христо Смирненски" - Ямбол | Начало | За Контакти | Галерия