Начало
Патрон на училището История на училището Училищни новини Училищен Химн Електронен дневник

Clock


Информация
  Учебен план
  Учебници
  Училищна Библиотека
  Седмично разписание
  Прием на ученици
  Извънкласни дейности
  Дарители
Ученически постижения
  Математика
  Информатика
  Български език и Л-ра
  Физика
  Биология и география
  Химия
  Изобразително изкуство
  Физическо възп. и спорт
Персонал и ученици
  Ръководство
  Педагогически персонал
  Непедагогически персонал
  Ученици

Седмично разписание

              Iсрок

 

ден час/клас
понеделник 1 ФВС /Христов/ Физика и астр./Валя Великова/
2 АЕ /Парашкевова/ Математика/Костадинова/
3 Математика/Костадинова/ АЕ /Парашкевова/
4 БЕЛ /Минчева/ Химия и оп.ок.среда /Попова/
5 Химия и оп.ок.среда /Попова/ География и ик. /Търкаланова/
6 География и ик. /Търкаланова/ БЕЛ /Минчева/
вторник 1 Физика и астр./Валя Великова/ История и цивил./Търкаланова/
2 БЕЛ /Минчева/ Математика/Костадинова/
3 Математика/Костадинова/ Биология и здр.обр. / Попова/
4 Музика /В. Велчева/ ИТ/ДТИ  Стоянова/Колев
5 АЕ /Парашкевова/ ДТИ/ИТ  Колев/Стоянова
6 ИИ /Колев/ БЕЛ /Минчева/
сряда 1 ДТИ/ИТ  Колев/Стоянова География и ик. /Търкаланова/
2 ИТ/ДТИ  Стоянова/Колев Химия и оп.ок.среда /Попова/
3 Химия и оп.ок.среда /Попова/ Математика/Костадинова/
4 Математика/Костадинова/ Музика /В. Велчева/
5 История и цивил./Търкаланова/ ФВС /Христов/
6 География и ик. /Търкаланова/ АЕ /Парашкевова/
четвъртък 1 БЕЛ /Минчева/ Биология и здр.обр. / Попова/
2 БЕЛ /Минчева/ ИИ /Колев/
3 Математика/Костадинова/ БЕЛ /Минчева/
4 ЗИП-Математика/Костадинова/ БЕЛ /Минчева/
5 Биология и здр.обр. / Попова/ Математика/Костадинова/
6 ФВС /Христов/ ЗИП Математика/Костадинова/
петък 1 Биология и здр.обр. / Попова/ АЕ /Парашкевова/
2 БЕЛ /Минчева/ ЗИП Математика/Костадинова/
3 ЗИП-Математика /Костадинова/ БЕЛ /Минчева/
4 Музика /В. Велчева/ ЗИП БЕЛ /Минчева/
5 АЕ /Парашкевова/ ФВС /Христов/
6 ЗИП БЕЛ /Минчева/ Музика /В. Велчева/
7 ЧК /Попова/ ЧК /Костадинова/

 © 2007 Официален уебсайт на ОУ "Христо Смирненски" - Ямбол | Начало | За Контакти | Галерия