Начало
Патрон на училището История на училището Училищни новини Училищен Химн Електронен дневник

Clock


Информация
  Учебен план
  Учебници
  Училищна Библиотека
  Седмично разписание
  Прием на ученици
  Извънкласни дейности
  Дарители
Ученически постижения
  Математика
  Информатика
  Български език и Л-ра
  Физика
  Биология и география
  Химия
  Изобразително изкуство
  Физическо възп. и спорт
Персонал и ученици
  Ръководство
  Педагогически персонал
  Непедагогически персонал
  Ученици

                   Седмично разписание

                                    Iсрок

 

ден час/клас
понеделник 1 Математика /Савова/
2 История и цив. /Търкаланова/
3 БЕЛ /Р. Иванова/
4 ЗИП Математика /Савова/
5 ФВС /Христов/
6  ЗИП БЕЛ /Р. Иванова/
вторник 1 АЕ /Тепсизова/
2 Физика и астр. /Валя Великова/
3 БЕЛ /Р. Иванова//
4 БЕЛ /Р. Иванова/
5 Биология и здр.обр./Попова/
6 Химия  и оп.ок. среда /Попова/
сряда 1 ИИ /В.Величкова/
2 Математика /Савова/
3 ИТ /В.Стоянова/
4 Химия  и оп.ок. среда /Попова/
5 Технологии /Колев/
6 БЕЛ /Р. Иванова/
четвъртък 1 Математика /Савова/
2 Музика /В. Величкова/
3 География и ик. /Търкаланова/
4 АЕ /Тепсизова/
5 ФВС /Христов/
6 Биология и здр.обр./Попова/
петък 1 АЕ /Тепсизова/
2 Математика /Савова/
3 География и ик. /Търкаланова/
4 БЕЛ /Р. Иванова/
5 Музика /В. Величкова/
6 ЗИП Математика /Савова/
7 ЧК /ВВ/

 

         © 2007 Официален уебсайт на ОУ "Христо Смирненски" - Ямбол | Начало | За Контакти | Галерия