Начало
Патрон на училището История на училището Училищни новини Училищен Химн Електронен дневник

Clock


Информация
  Учебен план
  Учебници
  Училищна Библиотека
  Седмично разписание
  Прием на ученици
  Извънкласни дейности
  Дарители
Ученически постижения
  Математика
  Информатика
  Български език и Л-ра
  Физика
  Биология и география
  Химия
  Изобразително изкуство
  Физическо възп. и спорт
Персонал и ученици
  Ръководство
  Педагогически персонал
  Непедагогически персонал
  Ученици

 

            График на учебното време 2013/2014 г.

     

Ваканции, учебна 2012/2013 година:

Есенна
 
01.11.2013г. – 03.11.2013 г. вкл.
Коледна 24.12.2013 г. – 05.01.2014 г. вкл.
Зимна 01.02.2014г. – 04.02.2014 г. вкл.
Пролетна за І-ХІ клас 29.03.2014 г. – 06.04.2014 г. вкл.
   

 

Неучебни дни:

21.05.2014 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ
23.05.2014 г. – Втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика
25.05.20123г. – Неучебен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Начало на втория учебен срок - 05.02.2014 г.

Край на втория учебен срок:


22.05.2014 г. – I клас ( 13 учебни седмици )
30.05.2014 г. – II-IV клас (14 учебни седмици)
13.06.2014 г. – V-VIII клас ( 16 учебни седмици )
30.06.2014 г. – IX, X, XI клас (18 учебни седмици )

 
 


© 2007 Официален уебсайт на ОУ "Христо Смирненски" - Ямбол | Начало | За Контакти | Галерия