Начало
Патрон на училището История на училището Училищни новини Училищен Химн Електронен дневник

Clock


Информация
  Учебен план
  Учебници
  Училищна Библиотека
  Седмично разписание
  Прием на ученици
  Извънкласни дейности
  Дарители
Ученически постижения
  Математика
  Информатика
  Български език и Л-ра
  Физика
  Биология и география
  Химия
  Изобразително изкуство
  Физическо възп. и спорт
Персонал и ученици
  Ръководство
  Педагогически персонал
  Непедагогически персонал
  Ученици

Информатика

             Учебна 2007/2008

Преподавател: Цветанка Георгиева

Състезание по компютърни системи - посветено на 60 години от създаването на                                 ПТГ "Иван Райнов"-гр. Ямбол   18.04.2008г::

Таньо Иванов Танев 7в клас - ІІІ място                                                                                               Станислав Велков Чанков 7в клас - ІІІ място 

Учебна 2008/2009

Преподавател: Румяна Динева

Състезание по информационни технологии ОДК-Ямбол 27.11.2008 г.

Стефка Стоянова Стоянова 7а клас VI място

Диляна Пенева Пенева 7а клас VI място

Състезание по информационни технологии Гимназия "Васил Левски"-Ямбол 14.02.2009 г.

  Павлин Пейчев Иванов  7в клас I място

  Даниела Георгиева Георгиева 7а клас  II място

  Борислава Асенова Борисова 7а клас III място

 

 

Състезание по информационни технологии ПТГ "Иван Райнов"- Ямбол 22.04.2009 г.

Павлин Пейчев Иванов  7в клас I място

 

 

 

 

                               

 Учебна 2011/2012 година

        Участие на ученици от СИП  Информационни технологии в семинар на тема "Най-новите компютърни технологии" на Майкрософт България на 18.11.2011 година.

Клуб „Изготвяне на презентации, клипчета”

BG 051РО001 – 4.2.05
«ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»
 

Учениците  разшириха знанията си, придобити от учебните часовете в  училище, като се разгледаха теми различни от изучаваните. Това са: Вмъкване на схеми, картини, Добавяне на командни бутони, Добавяне на хипервръзки, Промяна в структурата и подредба на елементите. Всички се  отнасяха внимателно и отговорно към компютъра, периферните устройства и носителите на информация.  Демонстрираха интерес към съвременните постижения  в областта на компютърните системи.

 

Учебна 2013/2014 година

Преподавател: инж. Величка Стоянова

Състезание по информатика по случай 110 години от рождението на Джон Атанасов

  • Карина Монева 7 клас -  III място

  • Клаудия Шейтанова 7 клас - III място

  • Денис Михайлов 7 клас - III място

                             

                   

 

Конкурс "Четем и рисуваме" - народно читалище "Зора"

Компютърна рисунка

  • Кристина Добрева - 6 клас - I място

  • Клаудия Шейтанова - 7 клас - I място

 © 2007 Официален уебсайт на ОУ "Христо Смирненски" - Ямбол | Начало | За Контакти | Галерия