Начало
Патрон на училището История на училището Училищни новини Училищен Химн Електронен дневник

Clock


Информация
  Учебен план
  Учебници
  Училищна Библиотека
  Седмично разписание
  Прием на ученици
  Извънкласни дейности
  Дарители
Ученически постижения
  Математика
  Информатика
  Български език и Л-ра
  Физика
  Биология и география
  Химия
  Изобразително изкуство
  Физическо възп. и спорт
Персонал и ученици
  Ръководство
  Педагогически персонал
  Непедагогически персонал
  Ученици

Изяви на ученици по математика

Резултати

от математически състезания, турнири и олимпиади

 

 

 

Учебна 2013/2014

 

На 16.04.2014 г. в ОУ "Христо Смирненски" - гр. Ямбол за 17 път се проведе Математически конкурс "София Бочукова". Покани за участие бяха изпратени до всички основни и начални училища.

 

Математически конкурс "София Бочукова"

за ученици от IV до VII  клас

 

РЕЗУЛТАТИ

 

IV клас

 

   I място

  1. Румен Миленов Михов - НУ "Св. св. Кирил и Методий"

  2. Николай Христов Колев - НУ "Св. св. Кирил и Методий"

  3. Йоан Григоров Павлов - НУ "Св. св. Кирил и Методий"

  4. Георги Герганов - НУ "Св. св. Кирил и Методий"

  5. Димитра Манева Вълчева - НУ "Св. св. Кирил и Методий"

  6. Михаела Спасова Спасова - НУ "Св. св. Кирил и Методий"

   II място

  1. Ивайло Николаев Миланов - НУ "Св. св. Кирил и Методий"

   Поощрителни награди

  1. Мирела Тончева Стоянова - ОУ "Христо Смирненски"

  2. Ради Георгиев Атанасов - ОУ "Христо Смирненски"

 

V клас

 

   I място - Илчо Георгиев Иванов - ОУ "Христо Смирненски"

   II място - Ивомир Антонов Минчев - ОУ "Христо Смирненски"

   III място - Кристиян Георгиев Славов - ОУ "Христо Смирненски"

 

 

VI клас

 

   I място - Кристина Христинова Добрева - ОУ "Христо Смирненски"

   II място - Стефан Петров Петров - ОУ "Христо Смирненски"

   III място - Киара Явор Чобанова - ОУ "Христо Смирненски"

 

VII клас

 

   I място - Клаудия Василева Шейтанова - ОУ "Христо Смирненски"

   II място - Тодор Валентинов Монев - ОУ "Христо Смирненски"

   III място - Карина Благовестова Монева - ОУ "Христо Смирненски"

 

 

 

 

  

 

 

 

На 12.04.2014 г. в МГ "Атанас Радев" - гр. Ямбол се проведе Великденско математическо състезание.

 Ивомир Минчев от 5Б клас спечели първо място и златен медал.

 Илчо Иванов от 5Б клас се класира на четвърто място.

 Поздравления на наградените и тяхната учителка г-жа Живка Костадинова.

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебна 2011/2012

   преподавател: Ж. Костадинова

 

 

1. Математически турнир „Черноризец Храбър” – 01.11.2011г.

            II място – Мартин Красимиров Йорданов – 6 а клас

 

2. Математически турнир "Иван Салабашев"-03.12.2011г.            

            I място – Живомир Андреев Грозев – 2а клас

            II място – Денислав Християнов – 2а клас

            IV място - Йоан Александров Стойков- 6а клас

3. Коледно математическо състезание

            IV място - Мартин Красимиров Йорданов – 6 а клас

 

4. XV МАТЕМАТИЧЕСКИ КОНКУРС „София Бочукова“

           1място- Александър Атанасов Павлов-4 клас;

           2място- Севдалина Пламенова Попова-4 клас;

           3място- Кристина Христинова Добрева-4 клас;

1място - Карина Благовестова Монева-5 клас;

2място - Тодор Валентинов Монев-5 клас;

3място - Габриела Радославова Младенова-5 клас;

         1място- Мартин Красимиров Йорданов-6 клас;

         2място- Ния Антонова Шикова-6 клас;

         3място- Йоан Александров Стойков-6 клас;

1място- Тонина Генадиева Янакиева- 7 клас;

2 място- не се присъжда;

3място- Димитър Атанасов Атанасов- 7 клас

 

 

 

Учебна 2010/2011   

1. Математически турнир „Черноризец Храбър” – 01.11.2010г.

            I място – Мартин Красимиров Йорданов – 5а клас

            II място – Никола Здравков Братанов– 7б клас           

2. Математическо състезание „Иван Салабашев” – 04.12.2010г.

            II място – Мартин Красимиров Йорданов – 5а клас

            III място – Никола Здравков Братанов– 7б клас  

3.  Коледно математическо състезание – областен кръг 2010г.          

            I място – Мартин Красимиров Йорданов – 5а клас

            III място – Никола Здравков Братанов– 7б клас

           

 

 

Учебна 2008/2009

Математическо състезание „Европейско кенгуру”

     Стоян Йорданов Добрев 5а клас ІІ място

     Никола Здравков Братанов 5б клас ІV място

                                                             "Малко градско състезание"

     Стоян Йорданов Добрев 5а клас ІІI място

     Никола Здравков Братанов 5б клас І място

 

 

Учебна 2006/2007

1. Коледно математическо състезание – 09.12.2006г.

            III място – Христомира Константинова Стефанова – 6б клас

 

 

 

Учебна 2005/2006

1. Математическо състезание „Еврика” (ЦРД) – 26.04.2006г.

I място (отборно) – Саня Георгиева Костова – 5г клас, Снежа Иванова Иванова – 5в клас, Елица Бориславова Белчева – 5в клас

2. Математически конкурс „София Бочукова” – 13.05.2006г.

            I място – Саня Георгиева Костова – 5г клас

            II място – Веселина Тодорова Изидорова – 5г клас

            III място – Елица Бориславова Белчева – 5в клас

3. Коледно математическо състезание – 10.12.2005г.

            III място – Милена Иванова Петрова – 5а клас

4. Великденско математическо състезание – 29.04.2006г.

            III място – Никол Милчева Миланова – 5г клас

5. Международно състезание „Европейско Кенгуро” – 18.03.2006г.

            III място – Евелина Георгиева Георгиева – 5г клас 

 

 

 

 

Учебна 2004/2005

1. Коледно математическо състезание – 11.12.2004г.

            III място – Митко Янакиев Янакиев – 7д клас

2. Великденско математическо състезание – 23.04.2005г.

            I място – Симона Бисерова Бонева – 7д клас

            I място – Борислава Василева Василева – 7д клас

            III място – Петер Каменов Дюлгеров – 7д клас

3. Международно състезание „Европейско Кенгуро” – 19.03.2005г.

            I място – Симона Бисерова Бонева – 7д клас

            I място – Янислав Стефанов Димитров – 7д клас

            II място – Диян Костадинов Костадинов – 7д клас

            II място – Галин Станимиров Статев – 7д клас

            II място – Цветелина Динева Динева – 7д клас

            III място – Теодора Станимирова Иванова – 7д клас

            III място – София Николаева Тодоринска – 7д клас

            III място – Атанас Костадинов Костадинов – 7д клас

4. Олимпиада по математика – 16.04.2005г.

            I място – Георги Светлозаров Стефанов – 7д клас

            II място – Росица Петрова Хаджипетрова – 7д клас

5. Математическо състезание „Атанас Радев”, с.Ботево – 24.04.2005г.

            I място – Христо Здравков Братанов – 7д клас

            III място – Емил Сами Сахха – 7д клас

6. Математически конкурс „София Бочукова” – 14.05.2005г.                       

            II място – Петер Каменов Дюлгеров – 7д клас

            III място – Христо Здравков Братанов – 7д клас

 

                                    

 

 

 

Резултати

от математически състезания, турнири и олимпиади

преподавател: Б. Шикова

Учебна 2004 / 2005

1. Олимпиада по математика – 16.04.2005г.

            I място – Калоян Руменов Сивков – 6в клас

            II място – Йоанна Ангелова Ангелова – 6в клас

            III място – Мануел Петев Димитров – 6б клас

2. Международно състезание „Европейско Кенгуро” – 19.03.2005г.

            I място – Калоян Руменов Сивков – 6в клас

            II място – Мануел Петев Димитров – 6б клас

            III място – Веселин Николаев Върбанов – 6б клас

            III място – Христина Петрова Куршумова – 6г клас

3. Математически конкурс „Димчо Дебелянов” – 24.03.2005г.

            I място – Калоян Руменов Сивков – 6в клас

4. Математически конкурс „София Бочукова” – 14.05.2005г.

            II място – Калоян Руменов Сивков – 6в клас

            II място – Йоанна Ангелова Ангелова – 6в клас

            III място – Мануел Петев Димитров – 6б клас

5. Математическо състезание „Атанас Радев”, с.Ботево – 24.04.2005г.

            III място – Калоян Руменов Сивков – 6в клас

6. Великденско математическо състезание – 23.04.2005г.

            III място – Христина Петрова Куршумова – 6г клас

 

Учебна 2005 / 2006

1. Математически турнир „Черноризец Храбър” – 01.11.2005г.

            I място – Калоян Руменов Сивков – 7в клас

            II място – Йоанна Ангелова Ангелова – 7в клас

            III място – Женя Йовчева Йовчева – 7г клас

2. Коледно математическо състезание – 10.12.2005г.

            I място – Йоанна Ангелова Ангелова – 7в клас

            II място – Калоян Руменов Сивков – 7в клас

3. Международно състезание „Европейско Кенгуро” – 18.03.2006г.

            I място – Калоян Руменов Сивков – 7в клас

4. Математическо състезание „Атанас Радев”, с.Ботево – 08.04.2006г.   

            I място – Калоян Руменов Сивков – 7в клас

            II място – Йоанна Ангелова Ангелова – 7в клас

5. Великденско математическо състезание – 29.04.2006г.

            I място – Йоанна Ангелова Ангелова – 7в клас

            II място – Калоян Руменов Сивков – 7в клас

6. Математически конкурс „София Бочукова” – 13.05.2006г.

            I място – Иоанна Желязкова Димова – 7б клас

            II място – Христина Петрова Куршумова – 7г клас

            III място – Женя Йовчева Йовчева – 7г клас

            III място – Цвета Ненчева Ненова – 7г клас

 

Учебна 2006 / 2007

1. Коледно математическо състезание – 09.12.2006г.

            IV място – Здравко Иванов Иванов – 5в клас

 

СИП по математика има за цел да задълбочи, разшири и надгради знанията и уменията по математика за съответния клас. Включените в него теми развиват логическото мислене, умението за нестандартни и абстрактни разсъждения, способността да се изграждат хипотези. Създават се навици за рационално пресмятане, възпитава се услужлива памет.

         Заниманията по СИП математика помагат на ученика да бъде конкуретноспособен и уверен във възможностите си.

Учебна 2007 / 2008

Коледно математическо състезание-най-добре представили се:

     7 клас

     1. Саня Костова -7г

    2. Звездалина Димитрова -7г   

    3. Юлияна Маркова  -7б

    4. Веселина Изидорова -7г

    5.Мария Шикова -7г

    6 клас

    1. Стефка Стоянова - 6а

   2. Божидар Чирпанлиев - 6а

   3. Даниел Косев - 6а

   4. Мартина Илиева - 6а

Конкурс по математика на ОУ  "Д. Дебелянов" гр. Ямбол

    Симона Георгиева Дойчева   5б - І място

    Даниел Красимиров Косев  6а - І място                                                  

    Станимир Костадинов Балджиев     6а - ІІ място

    Борислава Асенова Борисова     6а - ІІІ място    

    Саня Георгиева Костова 7г  - І място

    Кристина Радославова Колева  7б  - І място

    Веселина Тодорова Изидорова  7г  - ІІ място

    Юлияна Йорданова Маркова  7б  - ІІІ място

    Стела Иванова Господинова 7в  - ІІІ място

    Христомира К. Стефанова  7б  - ІІІ място

                            Великденско математическо състезание 2008

     Саня Георгиева Костова    VІІ г клас      І място

     Мария Петрова Шикова      VІІ г клас      ІІ място

     Звездалина Димитрова Димитрова     VІІ г клас  ІV място

    Стеляна Коева    ІІ а клас   ІV място

Учебна 2008/2009

Есенен математически турнир "Черноризец Храбър"

      Стеляна Николаева Колева 3а клас  V място

      Мартин Красимиров Йорданов 3 а клас

      Стефка Стоянова Стоянова 7а клас ІІ място

    Учебна 2009/2010

     Великденско математическо състезание 2009

      Мартин Красимиров Йорданов 4 а клас-IIмясто

                                               

Учебна 2011/2012

 

НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ

Национално сътезание на сдружението на началните учители

"Аз и числата"

   І място с максимален брои точки спечелиха:

 

         Антон  Славов - 1 А клас,

         Мария  Атанасова - 1 Б клас

         Паолина  Иванова - 1 Б клас.

         МартинаХристова- 3 А клас

 

 

    

 

 

 
 
 
© 2007 Официален уебсайт на ОУ "Христо Смирненски" - Ямбол | Начало | За Контакти | Галерия