.00
Начало
Патрон на училището История на училището Училищни новини Училищен Химн Електронен дневник

Clock


Информация
  Учебен план
  Учебници
  Училищна Библиотека
  Седмично разписание
  Прием на ученици
  Извънкласни дейности
  Дарители
Ученически постижения
  Математика
  Информатика
  Български език и Л-ра
  Физика
  Биология и география
  Химия
  Изобразително изкуство
  Физическо възп. и спорт
Персонал и ученици
  Ръководство
  Педагогически персонал
  Непедагогически персонал
  Ученици

 Училищна Библиотека

 

ИСТОРИЯ И НАСТОЯЩЕ НА  БИБЛИОТЕКАТА

            Със създаването на училището се обособява и библиотека. Първоначално тя е обща за двете училища, които се помещават в сградата. След като Гимназия “Васил Карагьозов” се отделя в самостоятелна база, библиотечния фонд се разделя между двете училища и библиотеката на ОУ ”Христо Смирненски” започва да функционира самостоятелно. Няколко години след това е предоставено и обзаведено специално помещение със заемна за дома, читалня, хранилище и методически кабинет. Оттогава до днес библиотеката играе важна роля в училищния живот и цели подпомагане на учебно-възпитателния процес и задоволяване на интересите, и потребностите на ученици и учители.
            Поставили сме си за цел библиотеката да бъде както библиотечно-информационен център на училището, така и инициатор и организатор на културно-масовата работа, свързана с книгата.
            Започналата автоматизация на библиотечно-библиографските и информационни процеси е основа за оптимизиране на обслужването на читателите. В процес е изработването на електронен каталог, поддържат се автоматизирани картотеки по литературознание, биология, астрономия, география с описани статии от получавания периодичен печат. Процесът на информационно обслужване на читателите до голяма степен ще се предвижи напред, ако библиотеката има връзка с интернет за извършване на различни справки, както и за ползване на фондовете на големите библиотеки по електронен път.
            Във времето, когато писаното слово е изправено пред предизвикателството на информационните технологии, особено важно е да се набавят библиотечни единици не само системно, но и те да бъдат стойностни. Въпреки недостига на средства търсим различни форми за обогатяване на фонда. фонда.
            Традиция стана всяка пролет, през месец май библиотеката да е организатор на Празници на книгата. Програмата на тези дни е наситена със срещи с писатели, състезания върху творчеството на детски писатели, инициативи посветени на патрона на училището Христо Смирненски, изложби с детски рисунки по любими литературни творби, конкурси, празници на приказката, срещи на творци от различни поколения, на които младите таланти четат свои творби и др.
           През 2008 година библиотеката спечели проект на Министерството на културата по програма "Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност".

 

 

 

 

 © 2007 Официален уебсайт на ОУ "Христо Смирненски" - Ямбол | Начало | За Контакти | Галерия