.00
Начало
Патрон на училището История на училището Училищни новини Училищен Химн Електронен дневник

Clock


Информация
  Учебен план
  Учебници
  Училищна Библиотека
  Седмично разписание
  Прием на ученици
  Извънкласни дейности
  Дарители
Ученически постижения
  Математика
  Информатика
  Български език и Л-ра
  Физика
  Биология и география
  Химия
  Изобразително изкуство
  Физическо възп. и спорт
Персонал и ученици
  Ръководство
  Педагогически персонал
  Непедагогически персонал
  Ученици

 Училищна Библиотека

 

УСЛУГИ, КОИТО БИБЛИОТЕКАТА ИЗВЪРШВА ЗА СВОИТЕ ЧИТАТЕЛИ:

            -Комплектува българска и чужда литература съобразно профила на библиотеката чрез покупка, дарение и обмен; Обработва новопостъпилата литература и я отразява в електронния каталог.
            -Обезпечава с библиографски справки и литература тематичните педагогически съвети и тематичните проверки в училище; Изготвя писмени и устни библиографски и фактографски справки по заявка и за нуждите на учебния процес.
            -Разпространява библиотечно-библиографски знания за ползване ресурсите на библиотеката и им съдейства при информационно издирване.
            -Обслужва читателите на библиотеката в заемна за дома и в читалнята на библиотеката.
            -Поддържа и контролира опазването на фонда на библиотеката.
            -Съхранява фонд от учебници, които предоставя за ползване на читателите.

 © 2007 Официален уебсайт на ОУ "Христо Смирненски" - Ямбол | Начало | За Контакти | Галерия